"Twój czas"

nr RPWM.11.01.02-28-0008/17

Realizowany od: 2017-10-01 do: 2019-08-31

realizowanego w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Numer i nazwa Działania: RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"

Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.02 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji - projekty ZIT Olsztyn

Priorytetu Inwestycyjnego: 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1. cele projektu:

Celem projektu jest aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich sytuacji społeczno - zawodowej

2. planowane efekty:

Objęcie wsparciem 55 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/ lub wykluczeniem społecznym w wieku 15-64 lata poprzez identyfikację ich potrzeb zawodowo - edukacyjnych. Zapewnienie indywidualnych spotkań ze specjalistami tj. psychologiem, doradcą zawodowym, coachem oraz pośrednikiem pracy. Uczestnicy ukończą szkolenia dzięki którym nabędą nowe kompetencje bądź kwalifikacje oraz zrealizują staże zawodowe. Planowanym efektem jest przybliżenie osób bezrobotnych do rynku pracy, zniwelowanie barier jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby pełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia.

3. wartość projektu:
985 251,60zł

4. Wkład Funduszy Europejskich:
837 463,86zł

 

Biuro Projektu
ul. Różowa 16
10-149 Olsztyn
tel: 500-504-219
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.